“De SmartTag helpt veehouders om individuele koeien snel en gemakkelijk terug te vinden. Vooral op grote boerderijen bespaart dit melkveehouders veel tijd.”

Melkveebedrijven worden steeds groter, een trend die overal ter wereld te zien is. Grote veestapels brengen extra uitdagingen met zich mee voor effectief en efficiënt management. De tijd dat de melkveehouder elke koe kent en elke koe in een paar seconden in de stal kan zien, is voorbij.

Grote bedrijven hebben vaak meer dan één stal en meerdere werknemers op het bedrijf en, in plaats van 100 koeien, 1.000 of zelfs meer dieren. Toezicht houden en koeien indien nodig separeren is lastig en een tijdrovende klus. Denk aan dieren die nog door de melkrobot moeten, koeien die tochtig zijn of koeien die behandeld moe

ten worden door een dierenarts. “Boeren willen hun tijd zo efficiënt mogelijk gebruiken. Daarom hebben we Koe Locatiebepaling ontwikkeld. Het is een slim systeem dat elke koe in de stal volgt via het signaal dat wordt uitgezonden door de tag om de nek van de koe. Melkveehouders kunnen de plattegrond van hun stal online raadplegen via het beeldscherm van hun pc, tablet of smartphone en de positie van één of meerdere koeien real-time volgen”, legt Rudy Ebbekink, hoofd marketing, uit. De locatie van de koe wordt gevolgd door de tag die in contact staat met de bakens die aan het plafond van de stal hangen. Er zijn minimaal drie bakens nodig om de positie van de koe te berekenen. De bakens zijn om de 15-20 meter in de stal geïnstalleerd.

Effectieve inseminatie

De tag, die eind 2014 werd geïntroduceerd, is sindsdien getest door de Nederlandse melkveehouder Bert Versteeg. Hij legt uit: “Ik gebruik al langere tijd de gezondheids- en tochtigheidsdetectietags van Nedap. De gegevens van deze systemen geven me veel informatie. Daarom was ik erg geïnteresseerd om ook de Koe Locatiebepaling toe te voegen.” Samen met zijn vrouw en zoon runt Versteeg een bedrijf met 125 melkkoeien en 100 kalveren. In augustus 2014 verdubbelden ze de lengte van de ligboxenstal en groeide het bedrijf geleidelijk naar 160 koeien.

“Koe Locatie komt goed van pas bij het insemineren van de koeien. Na het melken ‘s avonds zet ik mijn koeien een half uur vast aan het voerhek. Ondertussen kijk ik op de pc in het tanklokaal en klik de koeien aan die in het Nedap Tochtdetectieprogramma zijn aangemerkt. Dan maak ik de rietjes klaar en hoef ik dankzij het Koe Locatiesysteem niet meer heen en weer te lopen langs die rij van meer dan honderd koeien om de volgende te vinden die ik zoek. Ik zie precies waar ze zijn,” legt Versteeg uit. Met de stalplattegrond op zijn smartphone kan hij gemakkelijk de koeien vinden die hij droog wil zetten en de koeien die door de dierenarts op drachtigheid moeten worden gescand. Samen met het nauwkeurige tochtdetectiesysteem lukt het Versteeg om de vaarzen op 23,5 maand te laten kalven, met gemiddeld 1,3 inseminaties voor de vaarzen en 1,4 inseminaties voor de volwassen koeien. “Vooral voor jonge koeien is het belangrijk om niets te missen, want het kost me € 2 tot € 3 per dag om ze groot te brengen,” legt Versteeg uit.

Combinatie is de sleutel tot succes

Om effectief te kunnen insemineren wordt op de meeste melkveebedrijven tochtdetectie gebruikt. Het monitoren van de gezondheid, zoals tags om staand/liggend gedrag te meten, en het monitoren van het eten worden steeds populairder. Maar juist de combinatie van het gebruik van de gegevens van al deze monitoringsystemen (inclusief Koe Locatiebepaling) is de sleutel tot succes. Als een boer een melding krijgt dat een koe de hele dag ligt of niet zo goed eet, dan kan de boer Koe Locatiebepaling gebruiken om de koe snel te vinden en bijvoorbeeld de dierenarts de juiste behandeling te laten geven. Dus de combinatie van tochtdetectie, gezondheidsmonitoring en koe lokalisatie maakt het werk eenvoudiger en bespaart tijd. En naarmate het aantal koeien op het bedrijf toeneemt, zal dit steeds belangrijker worden. “Ik wil op deze manier blijven werken en misschien de tussenkalftijd nog iets verkleinen,” zegt Versteeg. Rudy Ebbekink van Nedap verwacht dat wereldwijd meer melkveehouders de voordelen van Koe Locatiebepaling gaan inzien. “Denk aan de boeren met grote aantallen koeien in de VS of China. Hoewel er altijd een investering mee gemoeid is, is de besparing in tijd (en geld) aanzienlijk. En we blijven de tag verder ontwikkelen.”