Uitdaging: De juiste informatie, op het juiste moment, bij het juiste teamlid

Op een melkveebedrijf is er zeker geen tekort aan gegevens. De gegevens over melkproductie, vruchtbaarheid en (bedrijfs) gezondheid geven een goede indicatie over de prestaties van een modern melkveebedrijf. Met de komst van sensoren is de stroom van gegevens nog verder uitgebreid. Soms ontvangen melkveehouders hierdoor te veel koegegevens, omdat de irrelevante informatie niet wordt uitgefilterd.

Als u gegevens beschikbaar heeft op uw boerderij, hoe gebruikt u deze dan? Bent u in staat om alles georganiseerd te houden en trends effectief te bekijken? Uw partners in het melkveebedrijf, zoals voedingsadviseurs, dierenartsen en fokkerijdeskundigen, vertrouwen op nauwkeurige en bruikbare gegevens, zodat ze goed gefundeerde suggesties kunnen doen om uw koeien productief te houden.

De uitdaging voor het moderne melkveebedrijf is de gegevens beheren op een ​​efficiënte, gemakkelijk te begrijpen, georganiseerde manier. Dit bespaart tijd en biedt goed inzicht in de gezondheids-, reproductie- en voedingsstatus van uw koeien.

Als u een systeem voor het monitoren van uw koeien en koegegevens gebruikt of overweegt, moet u controleren of het automatisch gegevens omzet in relevante acties, lijsten en managementinzichten voor u en uw werknemers. En of het systeem de juiste informatie, op het juiste moment, aan het juiste teamlid levert.

Uitdaging: Gegevens integreren met uw huidige en toekomstige automatiseringstoepassingen en beheersystemen op uw melkveebedrijf

De huidige melkveebedrijven gebruiken steeds meer systemen die gegevens produceren. De gegevens van die systemen kunnen andere automatiseringsoplossingen en -systemen verbeteren. Zo is bijvoorbeeld informatie van sensoren te gebruiken om koeien automatisch af te zonderen, of ze naar hun individuele behoeften te voeren.

Verschillende systemen kunnen ook knelpunten veroorzaken, bijvoorbeeld omdat ze zijn te integreren, of omdat gebruikers meerdere keren gegevens moeten invoeren in meerdere systemen.

In een ideale wereld zouden alle managementsystemen op het bedrijf moeten integreren door ze zo slim mogelijk met elkaar te verbinden.