Gek eigenlijk, dat de vrijwillige wachtperiode op veel melkveebedrijven een periode van rustig afwachten is. Terwijl je met inzicht in de tochtsignalen van de koeien in deze periode juist goud in handen hebt. Een gemiste kans! Een ondernemende melkveehouder wacht daarom tijdens de vrijwillige wachtperiode na afkalven niet rustig af, maar gebruikt deze periode als actieve voorbereidingsfase op de volgende dracht. Wat zeggen deze inzichten nu precies en wat levert het de melkveehouder op?

Bevruchtingspercentage

Wacht je de vrijwillige wachtperiode af en start je na 60 dagen met observatie van de koeien op tochtigheidssignalen, dan is dat geen garantie voor succes. Uit onderzoek blijkt[1] dat koeien die in de eerste 60 dagen na afkalven géén tocht laten zien een lager bevruchtingspercentage bij eerste inseminatie hebben (42,5%) dan koeien die één tocht (50,9%) of twee tochten (55,4%) hebben laten zien in de vrijwillige wachtperiode. Koeien die de eerste 60 dagen één of twee tochten laten zien hebben bovendien 30 dagen minder nodig om drachtig te worden (zie grafiek 1). Een nadeel van laat-drachtige koeien is niet alleen het aantal open dagen, maar ook het gegeven dat ze vaak in té ruime conditie komen in de daaropvolgende droogstand. Vervolgens kalven ze moeilijker af en starten ze in de volgende lactatie weer lastiger op. Een negatieve spiraal die zichzelf in stand houdt. Een slecht bevruchtingspercentage is dan ook een van de meest beperkende oorzaken[2] voor de winstgevendheid op melkveebedrijven.

Grafiek 1: Kaplan-Meier-analyse die het verband laat zien tussen tochtexpressie van d 7 tot d 60 postpartum met tijd tot dracht bij 3.750 koeien. De mediaan van het aantal dagen in lactatie tot dracht was 121, 96, en 92 voor koeien zonder tocht (Estrus0), 1 tocht (Estrus1), en 2 of meer tochten (Estrus2+), respectievelijk.
Bron: Effect of transition cow health and estrous expression detected by an automated activity monitoring system within 60 days in milk on reproductive performance of lactating Holstein cows.

Oorzaken vruchtbaarheidsproblemen

Er zijn verschillende oorzaken[3, 4, 5] die kunnen leiden tot een onregelmatige cyclus of het uitblijven van de cyclus bij melkkoeien. Voeding (negatieve energiebalans, vitaminen- of mineralentekort), lichaamsconditie (te lage of te hoge conditiescore), ziekten (o.a. mastitis, metritis), managementfactoren (slechte huisvesting, (hitte)stress, etc.) of hormonale onevenwichtigheden kunnen ten grondslag liggen aan vruchtbaarheidsproblemen. Controle en eventuele behandeling door de veearts, optimalisatie van het voermanagement in de transitiefase of werken aan het koecomfort zijn mogelijke acties om de koe weer in het juiste ritme te krijgen en het aantal open dagen te verminderen.

Actief voorbereiden

De oplossing om de reproductieresultaten te verbeteren? Meer inzicht in de cycli van de koeien. Door de tochten van de recent afgekalfde koeien te registreren zie je direct of deze regelmatig is of misschien helemaal uitblijft, hoe vaak ze tochtig is geweest en hoe sterk de tocht was. In alle gevallen heb je de mogelijkheid om tijdens de vrijwillige wachtperiode preventief actie te ondernemen, zodat de koe na deze fase gereed is voor een succesvolle inseminatie. Niet wachten, maar actief voorbereiden dus! Bovendien kun je deze kennis gebruiken om het duurdere gesekste sperma strategisch te gebruiken bij koeien die de beste genetische aanleg hebben en meerdere tochten hebben laten zien, aangezien zij een fors hoger bevruchtingspercentage hebben, dan de koeien die in de vrijwillige wachtperiode nog geen tocht hebben vertoond.

Vruchtbaarheidsinzichten

Automatische tochtdetectie is daarbij een ideaal hulpmiddel. Zo detecteert Nedap CowControl wanneer de koe tochtig is en hoe sterk de tocht is, ook van de tochten in de vrijwillige wachtperiode. Dus zonder extra arbeid krijg je inzicht in de cycliciteit van alle koeien. Via het dashboard in Nedap CowControl zie je bij de reproductie-checks een overzicht van reproductiegegevens van al je koeien. Dieren die onregelmatig cyclisch zijn of non-cyclisch filter je er eenvoudig uit en komen op de werklijst voor nader onderzoek door een vruchtbaarheidsexpert. Met de juiste behandeling wordt deze koe weer cyclisch en heeft ze een hogere kans om drachtig te worden in de inseminatieperiode.

Fertility Insights

Nedap CowControl biedt direct inzicht in de cycliciteit van alle koeien, ook in de vrijwillige wachtperiode. Zo kun je de koeien actief voorbereiden op de volgende dracht.

Minder onnodige open dagen, meer winst

Het positieve effect van een actieve voorbereiding op de volgende dracht is duidelijk: minder onnodig open dagen, dus een hogere melkopbrengst per koe/jaar, hogere arbeidsefficiëntie en lagere KI-kosten. Een beter inzicht in vruchtbaarheidsdata per koe heeft daarnaast als voordeel dat de kans op succesvolle toepassing van gesekst sperma toeneemt. Als je ervan uitgaat dat de kosten per open dag[6] ongeveer € 3,7 bedragen, en je het gemiddeld aantal open dagen – buiten de vrijwillige wachtperiode – met 5 dagen kunt reduceren, dan levert dit een voordeel van € 18,71 per koe op. Voor een koppel van 500 koeien telt dit al snel op tot € 9.350.

Ook meer inzicht in de vruchtbaarheidsdata van jouw koeien?

Wil je niet afwachten, maar aan de slag met het verbeteren van de reproductieresultaten op jouw bedrijf? Neem dan contact op met onze lokale distributeurs van geautomatiseerde tochtdetectiesystemen*. Kijk hier voor jouw lokale partner.

*Inzicht in onregelmatige en non-cyclische koeien is beschikbaar in Nedap Now, het cloud-based platform voor Nedap oplossingen.