Arbeid is een zeer belangrijke invloedsfactor in de kostprijs op een melkveehouderij. Arbeid is duur en vergeleken met andere agrarische takken is de melkveehouderij vrij arbeidsintensief. Daarnaast is het steeds moeilijker om aan personeel te komen, laat staat gekwalificeerd personeel. Harder werken lost het tekort aan arbeid niet op. Maar wat kunt u wel doen om de arbeidsefficiëntie op uw bedrijf te vergroten?

Grote verschillen

Als melkveehouder bent u dag en nacht in touw. Het werk is nooit klaar. Maar wilt u dit beroep een leven lang volhouden én uw bedrijf aantrekkelijk maken voor extern personeel? Dan is een gezonde werklast van cruciaal belang. Het melken neemt veruit de meeste tijd in beslag. Echter ook het voeren van de koeien is een flinke tijdvreter. Uit Iers onderzoek* blijkt dat de arbeidsefficiëntie tussen bedrijven enorm verschilt van gemiddeld 22,5 uur arbeid/koe/jaar tot 55,7 uur. Het goede nieuws: dit biedt ruimte voor verbetering!

5 Tips voor meer arbeidsefficiëntie

1. Besteed werk uit

Kunt u taken delegeren? Insemineren is een taak die goed uit te besteden is, vooral op melkveehouderijen met een seizoensgebonden afkalfpatroon, zoals in Nieuw-Zeeland vaak het geval is. Door tochtdetectie te automatiseren met bijvoorbeeld Nedap CowControl en AI aan een gespecialiseerde collega of externe partij over te laten, stijgt de arbeidsefficiëntie en nemen de vruchtbaarheidsprestaties op het bedrijf toe.

2. Goede communicatie

Werk volgens gestandaardiseerde procedures. Zorg dat deze procedures voor alle werknemers duidelijk zijn en communiceer onderling duidelijk over de voortgang en status op het bedrijf. Gebruik de (gepersonaliseerde) werk-, attentielijsten uit CowControl, of gebruik whiteboards of planborden op het bedrijf. Zo weten alle werknemers wat er die dag moet gebeuren en worden er geen taken vergeten.

3. Investeer in efficiëntere systemen

Het melkproces beslaat vaak al 25 tot 50% van de arbeidsuren op een melkveebedrijf. Bij bedrijfsuitbreiding of overschakeling op drie maal daags melken neemt dit uiteraard toe. Het kan een goed moment zijn om te investeren in een efficiëntere melkstal of wellicht een melkrobot. Neem arbeidsefficiëntie, storingsgevoeligheid en eenvoud van bediening (ook minder geschoold personeel moet er mee kunnen werken) mee in de afweging. Is de krachtvoerdosering en koeseparatie geautomatiseerd?

4. Maak gebruik van moderne technologie

Zaken als tochtdetectie en gezondheidsmonitoring zijn volledig te automatiseren. Het levert een flinke arbeidsbesparing op en (indien goed uitgevoerd) kan een boost geven aan het welzijn en de prestaties van de koeien op uw bedrijf. Technologie is 24/7 in bedrijf, wordt niet moe of ziek en neemt geen vakantiedagen op. Het is in feite uw meest loyale en efficiënte werknemer.

5. Creëer een prettige werksfeer

Een aantrekkelijk salaris is uiteraard een pre om goed personeel aan te trekken en te behouden. Maar eigen verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen en mee mogen denken in het bedrijf, wordt door werknemers vaak zeer gewaardeerd. Net zoals goede communicatie en flexibele, redelijke werktijden bijdragen aan een prettig werkklimaat. Het komt de arbeidsproductiviteit op uw bedrijf zeker te goede.

* Enquête onder twee bedrijfsontwikkelingsgroepen van het College of Agriculture, Food and Rural Enterprise (CAFRE)-initiatief in het Newtownards-gebied van Ierland.