Koeien die hittestress ervaren hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en produceren minder melk. Nedap Hittestress, een nieuwe functie binnen CowControl, detecteert hittestress en geeft op hokniveau de mate en tijdsduur weer van de hittestress die de koeien ervaren. Dit stelt melkveehouders in staat om direct maatregelen te nemen om de stalomstandigheden te optimaliseren.

Tijdig ingrijpen

Het monitoringssysteem Nedap CowControl detecteert vier niveaus van hittestress: geen hittestress, milde hittestress, ernstige hittestress en zeer ernstige hittestress, gebaseerd op een veelgebruikte, wetenschappelijke methode. De hittestressberekening wordt elke 15 minuten in real time geüpdatet. In het kudde-overzicht is zowel het hittestressniveau als de duur van de hittestress op hok/groepsniveau te zien. De melkveehouder kan dan direct maatregelen nemen zoals het aanzetten van de ventilatoren of sprinklerinstallatie. Een validatiestudie op testbedrijven heeft aangetoond dat dergelijke maatregelen direct leiden tot het verlagen van het hittestress-level met ten minste één niveau.

Nedap Hittestress

Effect op gezondheid en melkproductie

Jeroen Waterink, product owner bij Nedap, geeft aan dat de Hittestress-functie ook van belang is in resultatenanalyses: “Nedap CowControl biedt de mogelijkheid om notities te maken van gebeurtenissen, zoals het aanzetten van de sprinklerinstallatie op een warme zomerdag. Dit helpt de melkveehouder in resultaatanalyses om prestatieverschillen te verklaren.”

Verlagen of voorkomen van hittestress is van belang om de gezondheid en melkproductie van de koeien op peil te houden. “Elke extra liter melk levert uiteraard een hogere voerwinst op. Maar ook de kalveren van droge koeien die niet zijn blootgesteld aan hittestress hebben een structureel hoger geboortegewicht en ontwikkelen zich na geboorte beter”, zo onderstreept Waterink het belang van tijdige detectie.

Beschikbaar in Nedap Now

Nedap Hittestress is beschikbaar binnen Nedap Now, het Cloud-gebaseerde softwareplatform van Nedap. Melkveehouders en Business Partners kunnen hun huidige CowControl monitoringssysteem eenvoudig uitbreiden met deze nieuwe tool, om het rendement op het melkveebedrijf duurzaam te verbeteren.