Wie?

Alina Udink
Melkveehouder

Waar?

Markelo, Overijssel

Over het bedrijf

  • 235 melkkoeien
  • 110 stuks jongvee

Voorkomen beter dan genezen?

In het Overijsselse Markelosebroek runnen Alina en Henk Udink samen met hun medewerkers een melkveebedrijf met 235 melkkoeien en 110 stuks jongvee. De omvang van het bedrijf maakt dat ze de technologie van Nedap inzetten om toch zicht te blijven houden op elke individuele koe. Dat lukt zo goed, dat ze de dierenarts minder vaak nodig hebben. Maar of die daar zo blij mee is…?

Wat vindt de dierenarts van de gezondheidsmonitoring?

Goede zorg voor de koe

Alina legt uit waarom ze ervoor hebben gekozen om Nedap CowControl als monitoringssysteem in te zetten. “Doordat je bedrijf groeit, krijg je met meer zaken te maken en heb je meer data nodig om snel en direct in te kunnen spelen op de zorg voor de koeien. Je hebt minder zicht op alle koeien doordat je ook vaak met andere werkzaamheden bezig bent. CowControl is een heel goed hulpmiddel om het management op orde te krijgen en te houden ook vooral.”

“We zijn er veel eerder bij”

De veehouders maken onder andere gebruik van de Gezondheidsmonitoring van CowControl. Dit geeft direct meer inzicht in het gedrag van de koeien, waardoor je sneller kunt reageren bij afwijkingen. “We hebben de dierenarts minder vaak nodig, doordat je er altijd eerder bij bent om in te grijpen als er iets met een koe aan de hand is”, is Alina’s stellige overtuiging.

Problemen vóór zijn

Dierenarts Twan van Bussel van Dierenkliniek De Vijf Heuvels in Markelo en Dierenartscombinatie Holten, is de vaste dierenarts op het bedrijf van familie Udink. Voor de bedrijven die hij vanuit de dierenartspraktijk begeleidt, vindt hij het belangrijk dat de dieren gezond blijven bij een gezonde melkproductie. “Ik word liever op tijd opgeroepen om gezondheidsproblemen te voorkómen, dan om problemen op te lossen. Dat werkt veel prettiger.” Monitoringssystemen zoals CowControl zijn zeker voor bedrijven die groter worden, met personeel werken of wegens andere werkzaamheden niet de hele dag in de koeienstal kunnen zijn, een goed hulpmiddel in de bedrijfsvoering, vindt Van Bussel. “Met CowControl kun je alles beter en objectiever in de gaten houden.”

Onmisbaar

Kijkend naar de toekomst vindt Alina de technologische ontwikkeling erg fijn: “De grootste verandering is dat je sneller kunt handelen. De data geven je heel veel inzicht in hoe de koe zich gedraagt. Het systeem is heel makkelijk te bedienen op je telefoon en via je laptop. De verschillende oplossingen van Nedap die we op dit moment gebruiken kunnen we eigenlijk niet meer missen.”

De familie Udink zet ook tochtdetectie in