Problemen voorkomen in plaats van behandelen

Het voorkomen van gezondheidsproblemen bespaart niet alleen arbeid en kosten, het voorkomt bovendien onnodig productieverlies.

Nedap CowControl monitort 24 uur per dag accuraat het vreet-, herkauw- en inactieve gedrag van elke koe. Vertoont een koe afwijkend gedrag ten opzichte van haar normale patroon of dat van de groep, dan kan dat duiden op problemen. Daarom wordt je hier direct op geattendeerd en ontvang je duidelijk inzicht in de urgentie en het verloop van het gedrag. Onder meer door een unieke gezondheidsscore.

Dat stelt veehouders in staat om problemen doorgaans 1 tot 2 dagen eerder te detecteren en dus te voorkomen of vroegtijdig behandelen. Dat bespaart tijd en geld, reduceert antibioticagebruik en voorkomt een dip in de melkproductie.

Detecteer gezondheidsproblemen vóórdat ze problemen worden

Nedap Gezondheidsmonitoring detecteert gezondheidsproblemen voordat de klinische tekenen en symptomen zichtbaar zijn voor het menselijk oog. Een verandering in het gedrag van een koe kan duiden op een potentieel gezondheidsprobleem. Vroegtijdige detectie van deze afwijkingen in combinatie met snelle actie helpt het ontstaan van gezondheidsproblemen te minimaliseren en voorkomt zo de mogelijke noodzaak van medische behandeling, een daling van de melkproductie, verminderde vruchtbaarheid, ruiming of zelfs overlijden.

Monitor transitiekoeien intensief

Door het gedrag van koeien rond het afkalven nauwlettend in de gaten te houden, kun je identificeren welke koeien extra aandacht nodig hebben in deze risicovolle periode, waarin ze vatbaarder zijn voor ziekten door veranderingen in de omgeving, het voer, de energiebalans of stress. Een gedragsverandering kan wijzen op specifieke gezondheidsproblemen die verband houden met het afkalven.

 

Meet het herstel na de behandeling

Eten, herkauwen en activiteitengedrag zijn belangrijke indicatoren voor herstel van gezondheidsproblemen. Koeien die zich tijdens het herstel abnormaal gedragen, hebben mogelijk aanvullend klinisch onderzoek nodig om ernstige problemen een stap voor te blijven.

Wil je meer informatie?

Download de brochures van onze oplossingen en ontdek meer over de systemen en hoe ze het leven op de boerderij kunnen verbeteren.

Nedap Gezondheidsmonitoring

Real-time attenties en to-do lijsten

 • Nedap Gezondheidsmonitoring waarschuwt automatisch wanneer een koe dringend moet worden behandeld
 • Koeien met een afwijkende gezondheidsscore worden weergegeven op een lijst met ‘Dieren om vandaag te controleren’

Overzichtelijke individuele koerapporten

 • 48 uurs rapport met de volledige tijd die een koe in alle verschillende activiteiten heeft doorgebracht
 • 60-daagse rapporten die de dagtotalen per activiteit weergeven en haar vergelijken met de groepsbenchmark

 

Joep Driessen, CowSignals Training Centrum, onderdeel van de Vetvice Group:

“Één zieke koe kost net zoveel tijd als 40 gezonde koeien.”

 

 

De voordelen op een rij

 • Verhoogde arbeidsefficiëntie en effectiviteit
 • Minder gezondheidsproblemen
 • Effectievere behandeling
 • Voorkom productieverlies
 • Verbeterde vruchtbaarheid door betere koe conditie
 • Verlengde levensduur
 • Hoger aantal lactaties
 • Lagere afvoerpercentages
 • Reductie van veterinaire behandelingen en medicijnkosten
 • Meer persoonlijke gemoedsrust door 24/7 gezondheidscontrole over de veestapel

Fully integrated with Heat Detection and Cow Positioning

Combination is key. Nedap COWcontrol ™ is always equipped with the combination of Heat Detection and Health Monitoring and can be extended with Cow Positioning. Combining Health Monitoring and Heat Detection means being able to achieve better cow health, a more productive and sustainable herd, maximized reproduction results and increased labor efficiency. Adding Cow Positioning allows you to save even more time and increase efficiency further.

Volledig geïntegreerd met Tochtdetectie en Koe Positiebepaling

Combineren is de sleutel tot efficiëntie. Nedap Cow Control is altijd uitgerust met de combinatie van Tochtdetectie en Gezondheidsmonitoring en is uit te breiden met Koe Positiebepaling. De combinatie van Gezondheidsmonitoring en Tochtdetectie betekent dat je beter in staat bent om een goede koegezondheid te bereiken, wat resulteert in een veestapel met een hogere productie, langere levensduur, betere reproductieresultaten en verhoogde arbeidsefficiëntie. Met Koe Positiebepaling kun je nog meer tijd besparen en de efficiëntie verder verhogen.