Uitdaging: Vindt tochtige koeien eerder en krijg uw koeien sneller dragend

Een goede vruchtbaarheid van uw koeien is van groot belang voor het succes van uw bedrijf. Een goede tochtdetectie is hierbij cruciaal. Zijn de tochtige koeien moeilijk te vinden, dan zal het u meer tijd kosten om ze op te sporen, te insemineren en zullen de resultaten tegenvallen. U haalt daardoor uw productiedoelstelling niet. Daarbovenop komen extra inseminatiekosten en verloren tijd van u en uw medewerkers.

Verbeter uw reproductieresultaten

In het slechtste geval moet u een koe voortijdig afvoeren vanwege reproductieproblemen. Met de alsmaar toenemende bedrijfsomvang en stijgende melkproducties, is het opsporen van tochtige koeien steeds moeilijker en kostbaarder.

Als de tochtdetectie op uw bedrijf niet ideaal is, dan kunt u de volgende zaken overwegen:
  • Timing – het optimale inseminatiemoment is kort, te vroeg of te laat insemineren heeft grote invloed op de drachtigheidsresultaten.
  • Stille tocht – lang niet alle koeien tonen in een ligboxenstal duidelijk spronggedrag en sommige koeien laten simpelweg niet of nauwelijks duidelijke tochtverschijnselen zien.

 

  • Menselijke fout – Medewerkers, bedrijfsleiders en ook de veehouder zelf zijn druk vanaf het begin tot het einde van hun werkdag. Geregeld wordt hierdoor een tochtige koe gemist. Soms kan het onjuist toedienen van medicijnen ook leiden tot slechte vruchtbaarheidsresultaten.
  • Koegezondheid en omgeving – Weet u zeker dat de koeien voer naar behoefte krijgen en dat de omgeving voldoet? Als een koe zich niet prettig voelt, of niet gezond is, zal ze niet de vruchtbaarheidsresultaten behalen van een koe de gezond is en waarbij haar welzijn optimaal is.