De koeien zijn het belangrijkste kapitaal van een melkveehouderij. Om een optimale productie te realiseren is het belangrijk dat zij gezond blijven. Inzicht in het gedrag van een specifieke groep koeien of de hele kudde helpt je in het maken van betere keuzes in management, melkproces en voerstrategie. Maar het biedt ook informatie om de inrichting van de stal en looproutes van de koeien beter in te richten.

Groepsmonitoring

Koeien zijn gewoontedieren en presteren het beste als elke dag hetzelfde verloopt. Stabiliteit en regelmaat dragen bij aan het succes van een melkveebedrijf en elke vorm van verandering in de dagelijkse routine van een koe veroorzaakt stress. Stress heeft een negatief effect op de melkproductie, voortplanting en gezondheid van melkkoeien. Hoe (on)regelmatig de procedures op je bedrijf zijn, meet je aan het gedrag van een groep koeien.

Direct zicht op effect rantsoenwijzigingen

De SmartTag om de hals van de koe monitort het eet-, herkauw- en inactieve gedrag van een koe en maakt het mogelijk om het kuddepatroon in kaart te brengen. Het monitoringsprogramma Nedap CowControl leest de gegevens van de SmartTag uit en vertaalt dit naar relevante informatie voor de boer. Neem bijvoorbeeld voermanagementmaatregelen. Je kunt de effecten van wijzigingen in rantsoen of voermanagement monitoren en evalueren door te kijken naar veranderingen in eet-, herkauw- en inactieve gedragspatronen op groepsniveau.

Groepsmonitoring toont de dagtotalen van de gehele groep. Dit geeft de melkveehouder inzicht in onder meer de beschikbaarheid van voer en water, Total Mixed Ration (gemend rantsoen van ruwvoer en krachtvoer) en TMR-samenstelling.

Waarschuwingen bij gewijzigd gedrag

CowControl waarschuwt de melkveehouder als een bepaald percentage van de koeien abnormaal gedrag vertoont in vergelijking met hun eerdere gedrag. Deze waarschuwing is een indicatie dat externe factoren, zoals bijvoorbeeld een gewijzigd voerrantsoen, het (eet-)gedrag beïnvloeden en een potentieel risico vormen voor de melkproductie, voortplanting en gezondheid van de koeien.

Waarschuwing: 19% van de lacterende koeien vertoont een afname in herkauwgedrag.

Groepseetpatroon

Door het eet- en herkauwgedrag per etmaal te bekijken, krijg je tevens inzicht in de procedures op jouw bedrijf. Denk aan de voertijden, het aantal voerbeurten, de momenten waarop je het voer aanschuift of de momenten waarop je nieuwe dieren in een groep introduceert. Je kunt het gedrag van een groep melkkoeien vergelijken met referentiewaarden uit onderzoek of van groepen ten opzichte van elkaar. Vergelijk bijvoorbeeld het gedrag van vaarzen ten opzichte van de oudere koeien. Het in kaart brengen en detecteren van veranderingen of afwijkingen geeft je een instrument in handen waarmee je kunt reageren en – indien nodig – verbeteringen kunt doorvoeren in de managementprotocollen van je bedrijf.

Voorbeeld uit de praktijk

Zo toont Nedap CowControl een uniek 48-uursoverzicht per groep met het percentage koeien dat gelijktijdig vreet (zie onderstaande figuren).

Eet- en herkauwpatroonoverzicht van een groep melkkoeien. De trendlijn geeft het gemiddelde van de hele kudde, de blauwe en rode blokken tonen het patroon van de geselecteerde groep.

Voorbeeld van een groepseetpatroon met informatie over voedermomenten, momenten waarop het voer wordt opgeschoven en de beschikbare vreetruimte.

  1. Uit de gegevens blijkt dat de koeien regelmatig helemaal niet vreten. Je kunt besluiten om vaker voer te verstrekken.
  2. De herkauwtijd van de geselecteerde groep is lager dan het gemiddelde van de kudde. De oplossing kan zijn om de samenstelling van het ruwvoer aan te passen.
  3. In de onderste figuur is te zien dat de koeien niet allemaal tegelijkertijd eten. De reden hiervoor kan zijn dat de stal te vol is of dat er te weinig eetplekken bij het voerhek zijn. De oplossing is het creëren van extra eetposities.

Meer weten over Nedap CowControl?

Wil je meer info over groepsmonitoring met Nedap CowControl? Kijk dan bij deze of een van onze andere oplossingen in de melkveehouderij.

Wil je meer informatie?

Download de brochures van onze oplossingen en ontdek meer over de systemen en hoe ze het leven op de boerderij kunnen verbeteren.