Waardevolle inzichten in het gedrag en de prestaties van groepen en de hele kudde

Met Nedap Cow Control krijg je inzicht in het gedrag en de prestaties van elke groep en de hele kudde. Dat legt patronen bloot die je zonder technologie niet ziet. De rapportages en trends laten je zien wat het effect is van aanpassingen in voerstrategieën, het melkproces en bijvoorbeeld huisvesting op het gedrag en de prestaties van je koeien. Je ontvangt bovendien automatisch meldingen wanneer het gedrag van een groep koeien afwijkt, wat kan duiden op een risico voor hun prestatie.

Kudde Prestatietrends gebruikersinterface

Operationeel, tactisch en strategisch inzicht

Gebruik Kudde Prestatietrends om je bedrijfsmanagement op operationeel, tactisch en strategisch niveau continu te optimaliseren.

Stabiliteit en regelmaat zijn belangrijke factoren in het succes van een melkveebedrijf. Koeien zijn gewoontedieren. Elke vorm van verandering in de dagelijkse routine van een koe veroorzaakt stress. Stress heeft een negatief effect op de melkproductie, reproductie en gezondheid van koeien. De mate van regelmaat als gevolg van de managementprocedures van een bedrijf kan worden bepaald door het gedrag van een groep koeien. Door groeps- en kuddegedrag in kaart te brengen en veranderingen of afwijkingen op te sporen, beschik jij over een instrument waarmee je kunt reageren en verbeteringen kunt doorvoeren.

Inzicht in kuddegedrag en prestaties

  • Vreet-, herkauw- en inactief gedrag van groepen gedurende de dag
  • De variatie in gedrag binnen groepen koeien
  • De variatie in gedrag tussen diverse groepen
  • Het percentage koeien dat tegelijkertijd vreet

Wil je meer weten?

Download de Nedap CowControl brochure voor meer informatie over ’s werelds meest vertrouwde koemonitoringsoplossing.

Groepsattenties

Ontvang meldingen zodra een bepaald percentage van de koeien in een groep afwijkend gedrag vertoond. Dit kan een indicatie zijn dat externe factoren een risico vormen voor de gezondheid, productie of reproductie van de koeien. Met deze informatie kun je actie ondernemen om de prestaties van de groep te waarborgen.

Actiematige inzichten op groeps- en kuddeniveau

Rapportages met betrekking tot het gedrag van iedere groep leveren praktisch inzicht in bedrijfsmanagement. Analyse van deze gedragsinzichten kan jou onder meer tonen of koeien de beschikking hebben over voldoende voer, water, de juiste voersamenstelling of de juiste omstandigheden om voldoende te rusten. De routine van een groep kan gemakkelijk vergeleken worden met andere groepen op het bedrijf of met bijvoorbeeld referentiewaarden uit onderzoek.

Groeps vreetpatroon

Het groeps vreetpatroon toont een 48-uurs rapport met het percentage koeien in de groep dat tegelijkertijd vreet. Dat geeft jou een schat aan inzicht en feedback op het gebied van voermanagement, de beschikbaarheid van voerplekken, arbeid en meer.